Nemcon arvot

Yritys, jolla on vahva persoonallisuus

Arvomme luovat puitteet sille, keitä olemme ja miten toimimme, ja ne näkyvät jokapäiväisessä toiminnassamme

Nemcon arvot

Laatu

Jatkuva kehitys on päämäärämme ja pyrimme aina nostamaan standardejamme uudelle tasolle. Yhdistämme tietomme viimeisimpään teknologiaan tarjotaksemme laadukkaimpia ratkaisuja. Olemme laatutietoisia ja meille on tärkeää, että asiakas saa lisäarvoa palveluistamme.

Laatu, sitoutuminen, proaktiivisuus, tarmo ja yhteistyön merkitys ovat Nemcon arvot jotka näkyvät jokapäiväisessä toiminnassamme | Nemco
Nemcon arvot

Sitoutuminen

Olemme tavoitteellisia ja tuloshakuisia, keskitymme lisäarvon luomiseen ja tarvittaessa olemme valmiita tekemään lisäponnistuksia. Olemme sitoutuneita ja kiinnostuneita työtovereistamme ja asiakkaistamme, ja keskitymme ehdottomasti työhömme merkittävän ja positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi.

Nemcon arvot

Proaktiivisuus

Perustamme ammattitaitoomme, ja olemme ylpeitä siitä, että yhdistämme tavoitteet toimintaan. Olemme aloitteellisia, työskentelemme ennakoivasti ja energisesti, ja meillä on myös rohkeutta tehdä uusia aloitteita sekä ajatella innovaatioita ja teknologiaa uudessa kontekstissa.

Nemcon arvot

Tarmokkuus

Olemme oma-aloitteisia, olemme avoimia ja haluamme ratkaista ongelmat. Tämä tarkoittaa, että otamme vastuun, pidämme sanamme ja uskallamme ottaa johdon.

Nemcon arvot

Yhteistyö

Teemme yhteistyötä ja kommunikoimme toisiamme kunnioittaen avoimen ja rehellisen vuoropuhelun kautta. Tämä on edellytys sille, että voimme luoda innovatiivisia ja tehokkaita ratkaisuja - aivan kuten molemminpuolinen kunnioitus ja avoimuus ovat yhteistyön edellytys.